درخواست رزرو به میزبان

بستن

ویلا تریبلکس با بیلیارد و فوتبال دستی

درباره‌ی این مکان

ظرفیت استاندارد 10 نفر

حداکثر ظرفیت 70 نفر